Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020

Tieliikennelaki uudistui 1.6.2020. 

Uuden tieliikennelain alkuperäinen säädös on luettavissa Finlexin sivuilta 
 

Harjoittele uusia liikennemerkkejä tästä

Uutena periaatteena tieliikennelakiin on tuotu ennakointivelvollisuus:

4 § Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus

Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi.

Muita pieniä muutoksia ovat esimerkiksi:

7 § Avustamisvelvollisuus

Tienkäyttäjän on jäätävä liikenneonnettomuuspaikalle ja kykynsä mukaan avustettava loukkaantuneita sekä muutoinkin osallistuttava niihin toimenpiteisiin, joihin onnettomuus antaa aihetta.

6 § Ajoneuvon käyttäminen

Moottorikäyttöistä ajoneuvoa on käsiteltävä siten, ettei sen moottorista tai muusta laitteesta aiheudu kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustavalle, muulle tienkäyttäjälle eikä ympäristölle.

Ajoneuvo ja raitiovaunu on kuormattava siten, ettei kuorma voi vaarantaa henkilöä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä häiritsevästi tai aiheuttaa muuta siihen verrattavaa haittaa eikä synnyttää tarpeetonta melua.

36 § Pysäyttäminen ja pysäköinti

Ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä vain tien oikealle puolelle. Yksisuuntaisella tiellä on pysäyttäminen ja pysäköinti myös vasemmalle puolelle tietä sallittu. Taajamassa vasemmalle puolelle tietä pysäyttäminen ja pysäköinti on sallittu myös kaksisuuntaisella tiellä, jos se ei vaaranna eikä haittaa liikennettä.

Ajoneuvo on pysäytettävä tai pysäköitävä tien suuntaisesti ja mahdollisimman lähelle tien reunaa.

51 § Hätävilkkukytkennän käyttäminen

Uutena asiana hätävilkun käyttö myös liikkuvassa ajoneuvossa on sallittua:

Pysäytetyssä tai pysäköidyssä ajoneuvossa saa käyttää suuntavalojen hätävilkkukytkentää, jos ajoneuvo on onnettomuuden, vaurion tai muun pakottavan syyn johdosta jouduttu pysäyttämään sellaiseen paikkaan, jossa se voi aiheuttaa erityistä vaaraa muulle liikenteelle. Hätävilkkukytkentää saa käyttää myös liikkuvassa ajoneuvossa varoittamaan muita tienkäyttäjiä välittömästä vaarasta.

Uusia liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä

Tieliikennelain myötä liikennemerkkejä uudistetaan ja tulee joitakin kokonaan uusia merkkejä. Lisäksi keltainen sulkuviiva muutetaan valkoiseksi. 

Uusia merkkejä ovat mm. ajokaistan yhdistyminen ja vähimmäisnopeus. Katso uudet merkit täältä.

Rikesakko muuttuu liikennevirhemaksuksi. 

Talvirenkaiden käyttö muuttuu

105 § Talviaikana käytettävät renkaat

"Jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana on käytettävä talvirenkaita.."

106 § Ajoneuvon renkaiden liukuesteet

"Jos vetoautossa on nastarenkaat, luokittelumassaltaan yli 0,75 tonnin ja enintään 3,5 tonnin painoisessa auton perävaunussa on käytettävä talvirenkaita."

 

Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu nopeus

Henkilö- ja pakettiauto, johon on kytketty luokittelumassaltaan enintään 750 kilogramman painoinen perävaunu sekä moottoripyörä, johon on kytketty perävaunu
Suurin sallittu nopeus 80km/h -> 100km/h

Lähde: Alkuperäinen säädös

 

 

Huom. Tämän sivuston harjoituksissa uudet säännöt on jo otettu huomioon.

 

 

Pikku-e.com

Ylläpito